ENERGIA REAL, s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Výhodnosť ohrevu vody tepelným čerpadlom

Výhodnosť ohrevu vody tepelným čerpadlom

Najrozšírenejšie využitie tepelných čerpadiel typu vzduch - voda na Slovensku je na zabezpečenie vykurovania a ohrevu TÚV v rodinných domoch, prípadne malých bytových domoch. Pre túto aplikáciu požadujeme od tepelného čerpadla, aby vyprodukovalo najviac tepla v čase, keď má pre svoju činnosť najhoršie podmienky a čím sú horšie, tým viac tepla má vyprodukovať. Keď si v nasledujúcom grafe pozrieme požiadavku vykurovacej sústavy na tepelný výkon zdroja tepla v závislosti od vonkajšej teploty (krivka 3), ktorá je v protiklade s výkonovými možnosťami tepelného čerpadla (krivka 1) a trendom COP je zrejmá pochybnosť vhodnosti použitia tepelného čerpadla pre tento účel. Hodnoty COP tepelného čerpadla pre túto aplikáciu sú pomerne nízke, pričom je potrebný ešte druhý zdroj tepla na vykrytie výkonovej špičky, ktorým býva väčšinou pomerne „drahá“ elektrická energia. Napriek uvedeným nedostatkom sú tieto aplikácie zmysluplné vďaka zvýhodneným cenám elektrickej energie pre domácnosti v sadzbách pre elektrické vykurovanie, alebo vykurovanie tepelným čerpadlom. Pri súčasných cenách energií je vykurovanie a ohrev TÚV priemernej domácnosti tepelným čerpadlom vzduch – voda asi o 10 % lacnejšie ako vykurovaním pomocou kondenzačného plynového kotla. V komerčnej sfére je vďaka výrazne vyšším cenám elektrickej energie aplikácia tepelných čerpadiel vzduch – voda ekonomicky neopodstatnená.

Skúsme teda použiť tepelné čerpadlo vzduch – voda len na ohrev TÚV. Požiadavka na tepelný výkon zdroja tepla je celoročne rovnaká a nezávisí výrazným spôsobom od vonkajšej teploty (krivka 4) a teda od tepelného čerpadla požadujeme rovnomernú produkciu tepla v letnom období, keď má ideálne podmienky na svoju činnosť aj v zimnom, keď má najhoršie podmienky. V celoročnom priemere je možné dosiahnuť hodnoty COP tepelného čerpadla až o 1,0 vyššie, ako v predchádzajúcej alternatíve, čiže produkujeme teplo asi o tretinu lacnejšie ako tepelným čerpadlom na vykurovanie – samozrejme v celoročnom priemere.

Výhodnosť ohrevu vody tepelným čerpadlom

Keď takúto aplikáciu tepelného čerpadla využijeme v prostredí našich miest zásobovaných teplom zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT), kde predajná cena tepla dosahuje hodnoty minimálne o tretinu vyššie, ako je cena tepla vyrábaná v domácnostiach plynovými kotlami, umiestnili sme naše tepelné čerpadlo do tak slabého konkurenčného prostredia, že sme schopní ohrievať vodu o cca 60 - 70 % lacnejšie, ako nám ju dodávajú naše teplárenské spoločnosti. Samozrejme technologicky musí byť inštalácia správne zvládnutá a systém ohrevu TÚV v bytových domoch si vyžaduje okrem samotného tepelného čerpadla a ohrievača TÚV sústavu akumulačných zásobníkov TÚV, správne pripojenie na rozvod pitnej vody vrátane merania spotreby vody na ohrev, pripojenie na rozvod TÚV v objekte vrátane cirkulačnej sústavy, pripojenie na rozvod elektrickej energie, vrátane merania spotreby elektrickej energie.